Methodieken

Om een traject succesvol te kunnen afsluiten is het afstemmen op jullie als koppel belangrijk. Dit betekent ook methodieken in te zetten zodat ze voor jullie werken. Ik hanteer naast mijn ervaringen, de volgende methodieken. Niet 1-op-1 te plakken op ieder koppel maar kijkend naar jullie als partners maar ook als individu.

Emotionally Focused Therapy (EFT)

Emotionally Focused Therapy, afgekort EFT, is een effectieve methodiek binnen de relatietherapie die gericht is op emoties en communicatie tussen jou en je partner. Het doel van deze methodiek is dat jij en je partner niet alleen minder conflicten hebben of minder afstand ervaren, maar ook om de relatie zo te vormen dat jullie beiden een meer liefdevolle veiligheid en verbinding ervaren.

Gedurende de sessies werken jullie samen aan onderling vertrouwen, veiligheid en verdieping: de basis van iedere relatie. Het doel van EFT is om jou en je partner te helpen met herstellen, voortzetten en laten doorgroeien van jullie liefdevolle relatie.

Als therapeut help ik jullie dit te bereiken door een veilige sfeer te creëren waarin oordelen niet thuishoren. maar waar wel erkenning mag zijn voor jullie emoties en behoeften. Door deze veiligheid te bieden nodig ik jou en je partner uit om te leren en zo te kunnen groeien, zowel als “partner van” als individu.

Systemisch werken

De systeemtheorie helpt om inzicht te geven in jouw plek binnen een systeem en hoe jij je verhoudt tot de anderen binnen dit systeem. Als persoon ben je onderdeel van verschillende systemen; je relatie, afkomst of werk. Wanneer je inzicht krijgt in deze systemen leer je meer over je eigen gedrag en handelen en hoe patronen ontstaan zijn. Sommige patronen kunnen een negatieve uitwerking hebben binnen het systeem waarin we leven, dit kan worden doorbroken waardoor er ruimte voor groei en ontwikkeling vrijkomt.
Door in te zoomen op wat er in en tussen elkaar in een relatie gebeurt ontdekken we patronen, interacties en dynamieken die zijn ontstaan. Ook hier hebben wij oog voor de bestaande krachten als kwetsbaarheden. Het doel: inzicht krijgen, waardoor jullie als partners en als individu keuzes kunnen maken hoe een toekomst vorm te geven waarin liefdevolle verbindingen voorop staan.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy, afgekort ACT, is een effectieve vorm van gedragstherapie. Deze benadering helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die jij en je partner tegenkomen (Acceptance), zodat jullie kunnen blijven investeren in de dingen die jullie écht belangrijk vinden (Commitment). Binnen de ACT benadering wordt er niet de nadruk gelegd op woorden, maar juist het opdoen van ervaringen. Het daadwerkelijk ‘doen’. Het geeft jullie onder andere inzicht in welke patronen er in jullie relatie zijn ontstaan en hoe jij en je partner deze bewust , maar vooral onbewust in stand houden door persoonlijke gedachten, overtuigingen en controle (vermijding).