Werkwijze

Na het bekijken van mijn website hebben jullie een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staat jullie verhaal centraal. Hier wil ik graag tijd en aandacht aan besteden. Daarom bied ik de gelegenheid om vooraf een intakeformulier in te vullen en dit voorafgaand aan de afspraak aan mij terug te sturen. Dit zal helpen om tijdens de intake de verdieping te krijgen, waardoor wij samen tot de kern komen waarin we tijdens de vervolgsessies op verder kunnen bouwen. Dit intakegesprek vormt de fundering, hoe steviger dit staat hoe effectiever de sessies en de resultaten zullen zijn. Verdere informatie over de kosten vind je onder tarieven.

Ieder traject is anders, ik stem met jullie het doel af en bekijk per sessie wat er nodig is. Ik lever maatwerk. Na de intake zal ik jullie een inschatting geven van het aantal sessies waarvan ik, op basis van de dan aanwezige informatie, denk dat nodig is om een wezenlijk verschil te maken.  

Jullie zijn als koppel uniek en dat geldt ook voor de onderwerpen die ik behandel binnen mijn praktijk. Welke behoeftes en verlangens jullie hebben op onderwerpen als communicatie, intimiteit of een bepaald thema als kinderwens, toekomstbeeld of ontrouw, dit is allemaal bespreekbaar binnen mijn praktijk.

Ik stel wel een aantal voorwaarden aan de koppels waarmee ik werk. De bereidheid om eerlijk en open te kijken naar eigen handelen is binnen de therapie essentieel. Dit kan gevoelens als angst of onveiligheid geven, zeker wanneer dit binnen de relatie niet of niet altijd aanwezig is geweest. Ik bied als therapeut binnen de sessies de veiligheid om deze emoties los te laten en zo samen de verbinding met elkaar te herstellen door te leren van elkaar vanuit openheid en eerlijkheid. Dit alles bereik ik door gebruik te maken van mijn ervaring en methodieken zodat wij met elkaar een traject dat bij jullie passend is; maatwerk dus! 

Soms kan het helpend zijn om binnen de relatietherapie individuele sessies aan te bieden. Dit kan een waardevolle toevoeging zijn op de relatie tot elkaar; de relatie kan juist door een individuele investering in kracht toenemen. 

Naast gesprekken is het belangrijk om ook buiten de sessies in beweging te raken met elkaar. Ik plan bewust gesprekken met een tussenperiode van 1 of 2 weken. Deze tijd is nodig om opgedane inzichten en kennis te benutten in het dagelijkse leven, want daar moet tenslotte de verandering tot stand komen. Dit doe ik door jullie tijdens de gesprekken te inspireren en verheldering te geven van de interactiepatronen tussen jullie als koppel. Ik speel in op de situatie door bijvoorbeeld opdrachten  in te zetten om zo de therapiesessies door te laten vloeien in jullie dagelijks bestaan.

De uitkomsten van de gesprekken kunnen verschillend zijn en zijn niet gericht op een enkele oplossing. Relatietherapie is gericht op het krachtiger maken van je relatie; met elkaar of met jezelf. Voor beiden geldt het belang om het onderzoek aan te gaan wat voor jullie belangrijk is. Ook wanneer jullie besluiten een toekomst los van elkaar is relatietherapie heel waardevol om vanuit verbinding elkaar los te laten.

Het doel van mijn therapie is daarom gericht op weloverwogen verder gaan; samen of los van elkaar. 

In- en exclusecriteria

Wat behandel ik wel?

jullie of jij kunnen bij mij terecht voor zorgen en problemen passend bij relatieproblematiek.

Wat behandel ik niet?

Wanneer er sprake is van gewelddadig gedrag, ernstige depressie of suïcidaliteit, verslaving (alcohol en drugs) of ernstige psychiatrische problematiek ben je meer op je plaats bij de specialistische GGZ.